Hướng Dẫn Thanh Toán Học Phí Khóa Học

Đ hoàn thành đăng ký bn cn hoàn thành np hc phí khóa hc và xác nhn chuyn khon.

 

Các bạn học viên vui lòng thanh toán hc phí qua mt trong s các thông tin sau:

 

S tài khon:     9.6968.2021 (VIB – Bank)

Chủ tài khoản:  Công ty c phn V-Kookmin

 

Cú pháp chuyn khon:     

H và tên – Khóa hc    

(ví d: Lê Vân Anh – Sơ cp 2) 

 

 

Các bn hc viên cũng có th thanh toán bng VNPay theo mã code dưới đâyimage

 

Sau khi chuyn khon xong bn chp li bill và reply li email này hoc có th gi bill qua messenger ca Fanpage ti: m.me/Kookmin.edu.kr

 

Thông tin hc phí có th tham kho ti trang tuyn sinh. Nếu bn cn h tr tính hc phí c th hoc ly hóa đơn hc phí bn có th inbox cho fan page đ được h tr.

Hc phí đã được thông báo ti trang: Kookmin Tuyn Sinh | Hàn Ng Kookmin 

 

Nếu mun ly bn cng v hp đng và cam kết v lp hc đi vi các lp hc, các bn hc viên có th liên h fan-page ca Hàn Ng Kookmin đ được tr giúp.

 

Các bn hc viên ti Hàn Quc hoc ti các nước khác có th thanh toán qua s tài khon ti Hàn Quc hoc qua Paypal. Đ tìm hiu v cách thc thanh toán này các bn có th inbox cho Fan page (m.me/Kookmin.edu.kr) đ nhn được hướng dn.